Een nieuwe richting

Na bijna 30 jaar ICT dienstverlening aan de kleinere Onderlinge verzekeraars, waaronder bouw en onderhoud van Oase, is het prettig om alle kennis en ervaringen ook elders te kunnen inzetten.

Levenstestamenten

Het leven verloopt zelden als gepland en bijzondere gebeurtenissen kunnen helaas ongewenste consequenties hebben.

Tijdig vooruitkijken en laten vastleggen wat de wensen zijn, kunnen onaangename verrassingen voorkomen.

Pensioen

Afhankelijk van je levensfase en toekomstverwachtingen zul je het onderwerp Pensioen van “nog niet interessant” tot “zeer belangrijk” aan merken. Maar hoe jonger je bent des te langer is ook de tijd dat de mogelijkheid aanwezig is om de hoogte van het toekomstig pensioen te beïnvloeden. Dus wacht niet tot kort voor de pensioendatum om hierover na te denken en keuzes te maken.

  • Geen duidelijk beeld hoe dit eruit ziet?
  • Belangrijk genoeg om daar eens in te duiken?
  • Behoefte aan een second opinion?
  • ….

De intentie is om in een paar stappen bij te dragen een duidelijke en afgebakende beeldvorming over het thema dat u bezig houdt.

Risicobeheersing

Voor grote en kleine ondernemingen een uitdaging om dit op een zo effectief mogelijke wijze in te richten en te monitoren.

Inventariseren en structuur aanbrengen is een uitdaging, waarbij hulp soms nodig kan zijn om in het juiste spoor te komen en te blijven.

Compliance

Dat de governance op orde is en kunnen aantonen dat er voldaan wordt aan de voor de onderneming toepasselijke wet en regelgeving is eveneens een uitdaging. Ook hier kan een adviserende stem of helpende hand een goede start zijn.

  • Een verkenning naar de uiteindelijke vraagstelling
  • Een zoektocht naar mogelijkheden/alternatieven
  • Een selectie van opties en gevolgen
  • Een analyse en evaluatie welke keuzes relevant zijn