Archive for 22 July 2012

Verzorgen DNB kwartaalrapportages

Er is een toepassing ontwikkeld, waarmee de kwartaalcijfers uit Oase worden weggeschreven naar een import bestand dat kan worden ingelezen in e-line van DNB. 

Na een testperiode van een jaar met een Onderlinge, willen we de test nu uitbreiden met twee andere Onderlingen (art 4 OVM).

De toepassing bestaat uit een tabel waarin de structuur van de DNB kwartaalstaten is vastgelegd en een tabel met daarin de koppeling tussen het rekeningschema en de diverse kwartaalstaten. Deze laatste tabel moet voor elke OVM apart worden ingeregeld, omdat het rekeningschema veelal per OVM verschilt.  Het vullen en controleren van die tabel komt voor rekening van de OVM. Voor de komende vier kwartalen wordt het opbouwen van het importbestand en inlezen in e-line door ons verzorgd. Per rapportage berekenen wij slechts 2 uur.  

……..