Diensten

Ad Arma Consultancy kan u van dienst zijn op ondermeer de volgende gebieden

Herinrichten van administratieve processen: een van de uitdagingen is het verlagen van de kosten van de bedrijfsvoering en het verbeteren van de kwaliteit van de informatievoorziening.  

Educatie van gebruikers van het pakket Oase: toepassinggerichte trainingen in het werken met de diverse functies in Oase.

Interim management:  Tijdelijke directievoering  bij langdurige ziekte of plotseling vertrek van directeur

Compliance: Begeleiden bij het opzetten en inregelen van de compliance monitor, een specifieke toepassing binnen Oase, die overigens ook als autonome applicatie ingezet kan worden.

Interne Audits: Uitvoeren van onderzoeken naar de werking van de adminstratieve processen, compliance, risicobeheersing.