Wie is Ad Arma

Ad Arma ICT Services B.V. is een kleine onderneming gespecialiseerd in automatisering van organisaties binnen de verzekeringsbranche en met name de lokale en regionale onderlinge waarborgmaatschappijen. Voor deze relaties ontwikkelen en onderhouden wij een geïntegreerd softwarepakket (OASE) dat nagenoeg alle toepassingen binnen de onderneming ondersteunt; van het opmaken van de polissen tot de opmaak van verkorte resultaatrekeningen, van portefeuillegegevens voor herverzekeraars tot elektronische dossiervorming. Ook het werken met tussenpersonen wordt ondersteunt en koppelingen met telebankieren zijn ingebouwd.
Omdat de kennis op het gebied van automatisering bij deze onderlingen veelal zeer beperkt is, verzorgen wij desgewenst ook alle andere IT- taken bij deze relaties. Dit varieert van installatie en onderhoud van een simpele pc/printer/software tot de meest uitgebreide MS Windows netwerken. Daarnaast zorgen wij voor het periodiek bijwerken van de update’s van (offerte-) software etc.

Het werkterrein
De kern van onze relaties bevinden zich in Utrecht, Noord en Zuid-Holland, enkele in Overijssel en Gelderland. De grootste groep zijn de z.g. brandverzekeraars, die overigens voor hun relaties, als tussenpersoon ook andere verzekeringen kunnen aanbieden.
Verder zijn er enkele maatschappijen met andere soorten verzekeringen, waaronder ziekteverzuim voor het MKB, overlijdensverzekeringen en dierziekten. Deze laatste categorie betreft recent opgerichte maatschappijen, waarbij Interpol