Wie is Ad Arma

Ad Arma ICT Services B.V. is een kleine onderneming gespecialiseerd in automatisering van organisaties binnen de verzekeringsbranche en met name de lokale en regionale onderlinge waarborgmaatschappijen. Voor deze relaties ontwikkelen en onderhouden wij een geïntegreerd softwarepakket (OASE) dat nagenoeg alle toepassingen binnen de onderneming ondersteunt; van het opmaken van de polissen tot de opmaak van verkorte resultaatrekeningen, van portefeuillegegevens voor herverzekeraars tot elektronische dossiervorming. Ook het werken met tussenpersonen wordt ondersteunt en koppelingen met telebankieren zijn ingebouwd.
Omdat de kennis op het gebied van automatisering bij deze onderlingen veelal zeer beperkt is, verzorgen wij desgewenst ook alle andere IT- taken bij deze relaties. Dit varieert van installatie en onderhoud van een simpele pc/printer/software tot de meest uitgebreide MS Windows netwerken. Daarnaast zorgen wij voor het periodiek bijwerken van de update’s van (offerte-) software etc.

Het werkterrein
De kern van onze relaties bevinden zich in Utrecht, Noord en Zuid-Holland, enkele in Overijssel en Gelderland. De grootste groep zijn de z.g. brandverzekeraars, die overigens voor hun relaties, als tussenpersoon ook andere verzekeringen kunnen aanbieden.
Verder zijn er enkele maatschappijen met andere soorten verzekeringen, waaronder ziekteverzuim voor het MKB, overlijdensverzekeringen en dierziekten. Deze laatste categorie betreft recent opgerichte maatschappijen, waarbij Interpolis als adviseur en herverzekeraar optreedt en Ad Arma ICT Services B.V. de programmatuur levert en het systeem inricht toegesneden op de specifieke productkenmerken.
Vanuit Interpolis is enkele jaren geleden het verzoek gekomen om de software geschikt te maken voor het ondersteunen van nieuw op te richten onderlingen in ontwikkelingslanden. Dit heeft geleid tot een Engelse variant van het softwarepakket, ontdaan van diverse toeters en bellen. Op Sri Lanka en de Filippijnen is inmiddels een onderlinge opgericht, waar Ad Arma ICT Services B.V. de programmatuur heeft geleverd en voor opleiding en technische ondersteuning (email) zorgt. Behalve Interpolis als adviseur en herverzekeraar zijn er ook andere (ontwikkelings) organisaties bij deze projecten betrokken, die veelal de financiering voor hun rekening nemen.

Toelichting: Onderlinge
In Nederland zijn twee ondernemingsvormen toegestaan voor verzekeringsmaatschappijen en wel de NV’s (Nationale Nederlanden, Delta Lloyd etc,) en Onderlinge Waarborgmaatschappijen. Deze tweede groep kent ook enkele bekende namen waaronder Interpolis en Achmea. Minder bekend bij het grote publiek zijn de vele kleinere onderlingen die lokaal en regionaal werkzaam zijn. Deze kleinere verzekeraars dienen uiteraard ook een volledige administratie te voeren, inclusief de specifieke kenmerken van een onderlinge.