Risicobeheersing

Ontwikkelingen en/of onvoorziene gebeurtenissen kunnen de normale bedrijfsvoering in meer of mindere mate ernstig verstoren. Het in kaart brengen van het scala aan risico’s, met hun impact op de bedrijfsvoering, kan helpen bij het opstellen van scenario’s om de impact te minimaliseren.