Contact

Zoals al aangegeven is de intentie om over de genoemde onderwerpen relevante informatie te verzamelen, te structuren en te publiceren.

De eerste onderwerpen die nu opgepakt zijn en verder uitgewerkt worden, zijn pensioen en erfenis planning. Dit zijn aandachtgebieden die heel veel mensen aangaan, maar waarin de meesten zeer passief zijn en blijven. Het loopt zoals het loopt en daardoor ook niet actief worden op de momenten waarop je enige invloed kan hebben op de keuzes.

Mochten er vragen zijn dan kunnen die uiteraard ingebracht worden.

    Onderstaande gegevens worden aangereikt door de verzoeker en vormen de basis voor de gevraagde berekeningen en zijn dus bepalend voor de uitkomsten. Die uitkomsten kunnen uiteraard niet aangemerkt worden als een advies, maar als een prognose als de betreffende gegevens de feitelijke situatie dicht benaderen.
    De uitkomsten zijn de verschuldigde erfbelasting bij een wettelijke verdeling (aan de eigen kinderen) en de berekende erfbelasting als alle mogelijke vrijstellingen worden benut en eventuele legaten aan goede doelen.
    emailadres: vragen@adarma.nl of ted@adarma.nl

    Ad Arma bv/ Ted Schuijt

    Waverbancken 61, 3645 VR Vinkeveen (+31629411444)