Voor de diverse onderwerpen komen hier de verwijzingen.

Deze site wordt dan ook regelmatig aangepast en uitgebreid. Kan voorkomen dat een link of knop een korte tijd nog niet goed ingeregeld is.

Let op:  alleen werkende links en knoppen zijn groen.

Erfenis planning

Het infoblad “Zicht op vererving nalatenschap” en de beschrijvingen van de verschillende rekenmodules zijn hieronder te downloaden.

Downloaden rekenmodules

De rekenmodules zelf kunnen tegen een minimale vergoeding besteld worden via de productenpagina. Doneer minimaal € 10,- en u kunt een module downloaden voor slechts € 4,96 in plaats van € 9,92 !!

Voor particulieren die geen MS Word en Excel programma op hun computer of tablet hebben is er gratis een eenvoudige versie beschikbaar op internet. 

 veel meer praktische tips over omgaan met computers, tablets etc. 

een heldere en ook uitvoerige uitleg gegeven.

voor een heldere en ook uitvoerige uitleg omtrent verschillende mogelijkheden die ook in de modules zijn opgenomen.

Voor de belastingtechnische cijfers, als vrijstellingen en erfbelasting percentages, maar ook begrippen.

Levenstestament

Zijnde doende om verdere relevante informatie te verzamelen en bewerken.

Checklist Levenstestament zie

https://www.notaris.nl/files/Brochures/checklist-levenstestament.pdf?0a266ff70a.

 

Pensioen

Zijn  doende om relevante informatie te verzamelen en bewerken.