Over ons

Ad Arma BV is in 1990 opgezet om samen met een verzekeringsgroep van kleinere verzekeraars een start te maken met de ontwikkeling van eigen programmatuur voor die kleinere verzekeraars in Nederland; gaandeweg zijn nagenoeg alle kleinere onderlinge verzekeraars in Nederland hiervan gebruik gaan maken.

Na ruim 25 jaar is dit pakket overgenomen door die verzekeringsgroep en uitbesteed aan een grote speler in de markt waardoor de continuïteit beter gewaarborgd is en nieuwe ontwikkelingen sneller opgepakt kunnen worden, zoals een cloud-omgeving en verdere digitalisering van de informatiestromen.

Om met alle kennis en ervaring achter de geraniums te kruipen is ook geen optie. Vandaar het idee om op gespecialiseerde gebieden iets van een kenniscentrum op te zetten en langs die weg particulieren en kleinere ondernemingen relevante informatie aan te reiken en desgewenst aanvullend te adviseren. De belangrijkste opleidingen zijn:

  • Financiële en accountancy opleidingen
  • EDP auditing VU- Amsterdam (1985-1988)
  • Compliance opleidingen (2006-2010)
  • Wft Pensioenen (2012 – PE 2022)
  • PBM Expert Consultant Mavim (2008, 2012-2014)