Pensioen

Als u naast uw welverdiende rust ook nog leuke dingen wilt gaan doen, dan moet daar tijdig over nagedacht worden en keuzes gemaakt worden.

De vraagstukken rondom pensioenopbouw en uitkering zijn ook voor de specialisten complex. Het is lastig te becijferen welke impact al die mogelijke omstandigheden (persoonlijke gebeurtenissen en regelgeving) kunnen hebben op iemands pensioen en/of nabestaandenpensioen. Eigenlijk een pleidooi om dit regelmatig (eens in de 3-4 jaar) en bij elke impactvolle gebeurtenis ( veranderen van werkkring, samenwonen, scheiden, gezinsuitbreiding, etc) door te laten rekenen.

Pensioen(aanspraken) opbouwen: Een deel van je salaris aangevuld met een bijdrage van werkgever wordt apart gezet bij pensioenfonds of verzekeraar. Dit kan op verschillende manieren.

Vermogen (als pensioenpot) opbouwen: Zelf sparen en/of beleggen met het doel dit na de pensioengerechtigde leeftijd te kunnen besteden als aanvulling op AOW en het Werkgeverspensioen.

Door vrij sparen en/of beleggen vermogen opbouwen, vrij besteedbaar voor bijzondere zaken toekomstige schenkingen, zowel voor als na pensioendatum.