Module A Planning met alleenstaande ouder

Module A Overlijden van alleenstaande gescheiden ouder

Rekentool voor de financiële gevolgen bij vererving zonder en met testament en signalering van mogelijke knelpunten en alternatieven.

Lees hetgeen bij “Voorbeeld in het rekenmodel ” en onder ‘belangrijke aandachtspunten” is beschreven ook  om geen onjuiste conclusies te trekken.

De beschrijving is te downloaden via de download pagina en de rekenmodule A vanaf de producten pagina.

Voorbeeld in rekenmodel

In dit rekenmodel is een voorbeeld opgenomen, waarin is uitgegaan van een woning, met een
kleine hypotheek en wat spaargeld in totaal € 170.000. Er zijn 2 kinderen en 2 kleinkinderen.
Als de wettelijke verdeling van toepassing is, dus de nalatenschap wordt verdeeld over beide
kinderen dan komt de erfbelasting uit op ca € 16.000,-. Dit ingeval er geen testament is, dan wel in het testament is dit zo bepaald.

Uitwerking met afwijkende verdeling in een testament.

Wanneer testamentair bepaald wordt dat ook de 2 kleinkinderen een aandeel ontvangen ter
groote van de vrijstelling, dan wordt de erfbelasting ca € 4.400 lager.

Door uw vermogenscomponenten, erfgenamen en testamentaire wensen in te vullen krijgt u een
beeld hoe het in uw situatie geregeld kan zijn.

Belangrijke aandachtspunten

Overleg met de notaris of de gemaakte keuzes juist zijn alvorens een en ander in het testament
vast te leggen dan wel dit te laten aanpassen. Mogelijk dat sommige omstandigheden of
componenten toch anders beoordeeld moeten worden.

Geadviseerd wordt dit opnieuw te inventariseren en door te rekenen als in de familieverhouding of
financiële samenstelling belangrijke veranderingen hebben plaatsgevonden.
Een levenstestament kan uitkomst bieden ingeval de alleenstaande ouder door ziekte of ongeval niet zelfstandig meer beslissingen kan nemen, door aanwijzen van volmachthouder. Met de
bevoegdheid de woning te verkopen of te verhuren als een terugkeer naar de eigen woning
onwaarschijnlijk geacht wordt.  Zie opmerkingen bij www.adarma.nl/levenstestament

Uitsluitend te gebruiken binnen de familiekring van de koper en niet overdraagbaar aan derden.

Oud geld helpt jong leven

Met het project “Oud geld helpt jong leven” wil Ad Arma BV een bijdrage leveren aan de financiering van studies en onderzoeken gericht op genezing van levensbedreigende kinderziekten. Dit door de gebruikers van deze module uit te nodigen om rechtstreeks een kleine donatie te verstrekken. Fiscaal aftrekbaar!

Doneer minimaal € 10,- en u kunt deze module downloaden voor slechts € 4,96 in plaats van € 9,92 !!