Pensioen

Dromen zijn bedrog of toch niet? Als u van uw welverdiende rust wilt genieten, dan moet daar tijdig over nagedacht worden en keuzes gemaakt worden.

De vraagstukken rondom het pensioenopbouw zijn ook voor specialisten complex en door de vele onzekerheden lastig te becijferen welke impact al die factoren kunnen betekenen voor iemands pensioen en/of nabestaandenpensioen. Eigenlijk een pleidooi dit regelmatig (eens in de 3-4 jaar) en bij elke impactvolle gebeurtenis ( veranderen van werkkring, samenwonen, scheiden, gezinsuitbreiding, etc) door te laten rekenen

Pensioen(aanspraken) opbouwen: Een deel van je salaris aangevuld met een bijdrage van werkgever wordt apart gezet bij pensioenfonds of verzekeraar.

Vermogen (als pensioenpot) opbouwen: Zelf sparen en/of beleggen met het doel dit na de pensioengerechtigde leeftijd te kunnen besteden als aanvulling op AOW en Werkgeverspensioen.

Door vrij sparen en/of beleggen vermogen opbouwen, vrij besteedbaar voor bijzondere zaken toekomstige schenkingen, zowel voor als na pensioendatum.