Pensioen

Afhankelijk van je levensfase en toekomstverwachtingen zul je het onderwerp Pensioen van “nog niet interessant” tot “zeer belangrijk” aan merken. Maar hoe jonger je bent des te langer is ook de tijd dat de mogelijkheid aanwezig is om de hoogte van het toekomstig pensioen te be├»nvloeden. Dus wacht niet tot kort voor de pensioendatum om hierover na te denken en keuzes te maken.

De vraagstukken rondom het pensioen zijn zelfs voor specialisten complex en door vele onzekerheden lastig uit te leggen wat al die factoren kunnen betekenen voor iemands pensioen en/of nabestaandenpensioen. Eigenlijk een pleidooi dit regelmatig (eens in de 3-4 jaar) en bij elke impactvolle gebeurtenis ( veranderen van werkkring, samenwonen, scheiden, gezinsuitbreiding, etc) door te laten rekenen

Pensioen(aanspraken) opbouwen: Een deel van je salaris aangevuld met een bijdrage van werkgever wordt apart gezet bij pensioenfonds of verzekeraar.

Vermogen (als pensioenpot) opbouwen: Zelf sparen en/of beleggen met het doel dit na de pensioengerechtigde leeftijd te kunnen besteden als aanvulling op AOW en Werkgeverspensioen.

Door vrij sparen en/of beleggen vermogen opbouwen, vrij besteedbaar voor bijzondere zaken toekomstige schenkingen, zowel voor als na pensioendatum.