Een nieuwe richting

Levenstestamenten

Het leven verloopt zelden als gepland en als een ingrijpende gebeurtenis zich aandient, heeft dit veelal ook nog ongewenste en financiële consequenties.

Tijdig vooruitkijken en vastleggen wat de wensen zijn, kunnen onaangename verrassingen voorkomen. Een levenstestament opgemaakt door een notaris is dan een middel om de beoogde plannen toch doorgang te laten vinden. www.adarma.nl/levenstestament.

Pensioen

Afhankelijk van je levensfase en toekomstverwachtingen zul je het onderwerp Pensioen van “nog niet interessant” tot “zeer belangrijk” aan merken. Maar hoe jonger je bent des te langer is ook de tijd dat de mogelijkheid aanwezig is om de hoogte van het toekomstig pensioen te beïnvloeden. Dus wacht niet tot kort voor de pensioendatum om hierover na te denken en keuzes te maken.

De intentie is om in een paar stappen bij te dragen aan een duidelijke beeldvorming.

Risicomanagement

Hoe kleiner de onderneming des te groter de inspanning om dit op een zo effectief mogelijke wijze in te richten en te monitoren.

Inventariseren en structuur aanbrengen vraagt kennis en vaardigheden, waarbij hulp soms nodig kan zijn om in het juiste spoor te komen en te blijven. Valkuilen kunnen zijn:

 • Teveel en te complex opzetten
 • Risico’s onderschatten of overschatten
    
  ..   

Compliance

Compliant zijn: de bedrijfsvoering (interne regelgeving) binnen de organisatie is in overeenstemming met voor de sector van toepassing zijnde wet- en regelgeving .

Maar ook aandacht voor integriteit binnen de organisatie en integer handelen met externe partijen: klanten, leveranciers e.d.

Het aantonen dat er voldaan wordt aan de voor de onderneming toepasselijke wet en regelgeving is eveneens een uitdaging. Ook hier kan een adviserende stem of helpende hand een goede start zijn.

 • Een verkenning naar de uiteindelijke vraagstelling
 • Een zoektocht naar mogelijkheden/alternatieven
 • Een selectie van opties en gevolgen
 • Een analyse en evaluatie welke keuzes relevant zijn